OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
  1. Podnesen zahtjev za upis standarda zanimanja logoped, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator u Registar HKO;
  2. Podnesen zahtjev za upis kvalifikacija za magistra logopedije, magistra edukacijske rehabilitacije te prvostupnika i magistra socijalne pedagogije u Registar HKO;
  3. Izrađeni nastavni planovi i programi integriranih preddiplomskih i diplomskih studija logopedije i studija edukacijske rehabilitacije te preddiplomskog i diplomskog studija socijalne pedagogije;
  4. Unaprjeđene nastavničke kompetencije 50 nastavnika ERF-a;
  5. Unaprjeđene kompetencije 85 studenata ERF-a i 50 studenata Šumarskog fakulteta (unaprjeđene akademske i poduzetničke vještine te vještine upravljanja);
  6. Poboljšana informiranost 45 članova nastavnog i 5 članova nenastavnog osoblja ERF-a o postavljanju sustava kvalitete na visokoškolskim ustanovama;
  7. Izrađen Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete na ERF-u;
  8. Izrađen Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete na ERF-u;
  9. Snimljen novi promotivni film o ERF-u;
  10. Izrađena platforma ERF-klik.
admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply