O PROJEKTU

Projekt Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije ERF-LOSPER provodi se u okviru poziva Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira na razini visokog obrazovanja, Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2014. – 2020. Novčano ga podupire Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

Nositelj projekta je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji projektne aktivnosti provodi u suradnji sa strukovnim udrugama: Hrvatskim logopedskim društvom (HLD), Hrvatskom udrugom socijalnih pedagoga (HUSP), Savezom edukacijskih rehabilitatora Hrvatske (SERH), Hrvatskom komorom edukacijskih rehabilitatora (HKER) te Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.

Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a razine 2 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije – DEFCO.

Ugovorena vrijednost projekta iznosi 3.803.388,28 kuna. Trajanje projekta je 36 mjeseci, počevši od 22. ožujka 2019. godine.

 

CILJEVI PROJEKTA

 1. unaprijediti studijske programe logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije usklađujući ih sa standardima zanimanja logopeda, socijalnog pedagoga i edukacijskog rehabilitatora te standardima kvalifikacija za ta zanimanja, izrađenih u suradnji s predstavnicima poslodavaca, alumnija i četiriju strukovnih udruga – partnera u projektu;
 2. unaprijediti nastavnu djelatnost na ERF-u i partnerskoj instituciji Šumarskom fakultetu, jačanjem kompetencija nastavnika i studenata;
 3. unaprijediti sustav kvalitete na ERF-u u suradnji sa stručnjacima sa Šumarskog fakulteta;
 4. Poboljšati vidljivost i prepoznatljivost identiteta ERF-a i triju zanimanja za koja osposobljava.

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 1. Izrada standarda za tri zanimanja: logoped, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator; određivanje ključnih poslova i kompetencija potrebnih za svako od triju zanimanja;
 2. Izrada standarda triju kvalifikacija: magistra logopedije, magistra socijalne pedagogije te magistra edukacijske rehabilitacije, na temelju prethodno izrađenih standarda zanimanja;
 3. Izrada tri studijska programa: programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija logopedije, programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija socijalne pedagogije te programa integriranog preddiplomskog i diplomskog studija edukacijske rehabilitacije, usklađenih sa standardima triju zanimanja i standardima kvalifikacija za ta zanimanja;
 4. Provedba odabranih edukacija u svrhu jačanja kompetencija nastavnika ERF-a (Aktivno učenje i kritičko mišljenje, Govorništvo, Društveno korisno učenje, Metode poučavanja usmjerene na studente, Socijalno poduzetništvo), kao i studenata ERF-a i suradničkog Šumarskog fakulteta (Akademske vještine, Socijalno poduzetništvo, Poduzetničke vještine, Vještine upravljanja);
 5. Aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete na ERF-u: informiranje nastavnog i nenastavnog osoblja o unaprjeđenju sustava kvalitete putem seminara, radionica (Povratna informacija studenata – prilika za razvoj sustava kvalitete; Nenastavno osoblje i sustav osiguranja kvalitete) te okruglog stola; izrada novog Pravilnika o osiguravanju kvalitete na ERF-u i Priručnika za njegovu provedbu u suradnji sa stručnjacima sa Šumarskog fakulteta;
 6. Provedba radionica o brendiranju i zagovaranju, izrada novog promotivnog filma o ERF-u te izrada platforme ERF-klik u svrhu poboljšanja vidljivosti i prepoznatljivosti identiteta ERF-a i triju zanimanja za koja osposobljava.

 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 1. Podnesen zahtjev za upis standarda zanimanja logoped, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator u Registar HKO;
 2. Podnesen zahtjev za upis standarda kvalifikacije magistra logopedije, magistra socijalne pedagogije te magistra edukacijske rehabilitacije u Registar HKO-a;
 3. Izrađeni nastavni planovi i programi integriranih preddiplomskih i diplomskih studija logopedije, studija socijalne pedagogije te studija edukacijske rehabilitacije.
 4. Unaprjeđene nastavničke kompetencije 50 nastavnika ERF-a;
 5. Unaprjeđene kompetencije 85 studenata ERF-a i 50 studenata Šumarskog fakulteta (unaprjeđene akademske i poduzetničke vještine te vještine upravljanja);
 6. Poboljšana informiranost 45 članova nastavnog i 5 članova nenastavnog osoblja ERF-a o postavljanju sustava kvalitete na visokoškolskim ustanovama;
 7. Izrađen Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete na ERF-u;
 8. Izrađen Priručnik o sustavu osiguranja kvalitete na ERF-u;
 9. Snimljen novi promotivni film o ERF-u;
 10. Izrađena platforma ERF-klik.