Element 1: RAZVOJ I IZRADA STANDARDA ZANIMANJA LOGOPEDA, SOCIJALNOG PEDAGOGA I EDUKACIJSKOG REHABILITATORA (1. i 2. godina Projekta)

Planirane aktivnosti:

 1. Za svako zanimanje održana po 2 cjelodnevna sastanka stručnih radnih skupina za izradu ankete.
 2. Provedeno anketiranje i razgovori s 26 skupina s ukupno oko 210 sudionika u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu.
 3. Za svako zanimanje održana 3 uzastopna cjelodnevna sastanaka stručne radne skupine za izradu konačnog popisa ključnih poslova i kompetencija uz vodstvo konzultanta .
 4. Napisan prijedlog standarda za tri zanimanja: logoped, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator
 5. Podnesen zahtjev za upis standarda zanimanja u Registar HKO-a.

Element 2 : RAZVOJ I IZRADA STANDARDA KVALIFIKACIJA MAGISTRA LOGOPEDIJE, MAGISTRA SOCIJALNE PEDAGOGIJE I MAGISTRA EDUKACIJSKE REHABILITACIJE (2. godina Projekta)

Planirane aktivnosti:

 1. Održana edukacija o metodologiji izrade standarda kvalifikacija za svako od 3 zanimanja.
 2. Održani sastanci stručnih radnih skupina za izradu standarda kvalifikacija.
 3. Napisan prijedlog standarda za 3 kvalifikacije: magistar logopedije, magistar socijalne pedagogije i magistar edukacijske rehabilitacije.
 4. Podnesen zahtjev za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO-a.
 5. Održana 3 stručna skupa u suorganizaciji ERF-a i partnera HUSP-a, HLD-a i SERH-a.
 6. Održan okrugli stol na temu standarda zanimanja i kvalifikacija LO, SP, ER u okviru kongresa studenata ERF-a – ERFUSS.

Element 3 : UNAPRJEĐENJE INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH PROGRAMA STUDIJA LOGOPEDIJE, SOCIJALNE PEDAGOGIJE I EDUKACIJSKE REHABILITACIJE (3. godina)

Planirane aktivnosti:

 1. Provedeno papir-olovka anketriranje 300 studenata o kvaliteti studija i ishodima učenja.
 2. Održano ukupno 6 fokus grupa sa po 10 studenata (N=60).
 3. Transkribirani razgovori s fokus grupa te izvršena obrada podataka i analiza rezultata anketa i fokus grupa. Rezultati prezentirani i dalje analizirani na sastancima triju smjerova studija.
 4. Održano ukupno 18 sastanaka: po 6 sastanaka na svakom od triju smjerova studija, u svrhu unaprjeđenja studijskih programa socijalne pedagogije, logopedije i edukacijske rehabilitacije (na svakom po 20 nastavnika), u suradnji s konzultantom za pisanje ishoda učenja.
 5. Napisani, lektorirani, prevedeni na engleski jezik, otisnuti i uvezeni programi integriranog studija logopedije, studija socijalne pedagogije te studija  edukacijske rehabilitacije.

Element 4 : UNAPRJEĐENJE NASTAVNE DJELATNOSTI ( 2. i 3. godina)

Planirane aktivnosti:

 1. Održana edukacija: Aktivno učenje i kritičko mišljenje – polaznici 11 nastavnika ERF-a (od 1. godine Projekta).
 2. Održane dvije dvodnevne radionice: Govorništvo za ukupno 20 nastavnika ERF-a.
 3. Održana jednodnevna radionica: Društveno korisno učenje za 20 nastavnika ERF-a.
 4. Održano 6 radionica: Akademske vještine za studente ERF-a, za ukupno 45 studenata (po 15 sa svakog od 3 smjera studija).
 5. Održana radionica Socijalno poduzetništvo za 20 polaznika (10 nastavnika + 10 studenata) studente ERF-a.
 6. Održana radionica: Poduzetničke vještine za 30 studenata ERF-a.
 7. Održana predavanja o upravljanju i poduzetništvu za studente Šumarskog fakulteta te članova radne skupine projekta i voditelje navedenih studija (50 ljudi).
 8. Održan okrugli stol iz područja upravljanja – sudionici uspješni magistri drvnotehnološke struke, studenti diplomskih studija Drvnotehnološki procesi i oblikovanje proizvoda od drva, članovi radne skupine HKO projekta te voditelji studija (50 ljudi), uz sudjelovanje eminentnog vanjskog eksperta.
 9. Održan okrugli stol iz područja poduzetništva -sudionici uspješni magistri drvnotehnološke struke, studenti diplomskih studija Drvnotehnološki procesi i oblikovanje proizvoda od drva, članovi radne skupine HKO projekta te voditelji studija (50 ljudi), uz sudjelovanje eminentnog vanjskog eksperta.
 10. Izrađeni seminarski radovi studenata Šumarskog fakulteta na temu upravljanja i poduzetništva, uz mentorstvo eminentnih vanjskih stručnjaka.
 11. Održana radionica o reviziji studijskog programa sa studentima diplomskih studija Šumarskog fakulteta: Drvnotehnološki procesi i oblikovanje proizvoda od drva, članovima radne skupine HKO projekta te voditeljima studija (50 sudionika). Izrađen prijedlog revizije s ugrađenim elementima u području upravljanja i poduzetništva.
 12. Održana diseminacijska radionica za sve studente diplomskih studija Drvnotehnološki procesi i oblikovanje proizvoda od drva, članove radne skupine HKO projekta, voditelje studija, nastavnike i suradnike Drvnotehnološkog odsjeka i druge pozvane goste (oko 100 sudionika).

Element 5 : UNAPRJEĐENJE POSTUPAKA OSIGURAVANJA KVALITETE NA ERF-u (sve 3 godine)

Planirane aktivnosti:

1. Osam članova nastavnog i nenastavnog osoblja ERF-a boravilo u studijskom posjetu  Sveučilištu u  Edinburghu (1.godina projekta).
2. Održana tematska sjednica Fakultetskog Vijeća ERF-a s ciljem prenošenja informacija, iskustva i materijala dobivenih tijekom studijske posjete.
3. Zabilješka o studijskom posjetu proslijeđena projektnom partneru u području osiguravanja kvalitete (Šumarski fakultet).
4. Održan seminar o postavljanju sustava kvalitete na visokoškolskim ustanovama za zaposlenike ERF-a i suradnji s partnerom-Šumarskim fakultetom, 70 sudionika (1. godina projekta).
5. Održana radionica: Povratna informacija studenata – prilika za razvoj sustava kvalitete, 20 sudionika (2. godina projekta).
6. Održana radionica: Nenastavno osoblje i sustav osiguranja kvalitete, 30 sudionika (2. godina projekta).
7. Održane 3 radionice: Metode poučavanja usmjerene na studente, ukupno 60 sudionika (2. godina projekta)

8. Održano najmanje 6 sastanaka Radne skupine za revidiranje Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete ERF-a.
9. Analiziran aktualni Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete ERF-a, uz konzultacije s projektnim partnerom (Šumarski fakultet).
10. Održano najmanje 4 stručne konzultacije s projektnim partnerom tijekom procesa dorade Pravilnika (2. godina).
11. Analizirani dokumenti povezani sa sustavom osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, dokumentima na nacionalnoj razini i razini EU.
12. Dorađen Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete ERF-a.
13. Prihvaćene izmjene i dopune Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete od strane Fakultetskog vijeća ERF-a.
14. Osnovana Radna skupina od 5 članova za izradu Priručnika o osiguravanju kvalitete na ERF-u.
15. Održano najmanje 10 sastanaka Radne skupine tijekom 3.projektne godine.
16. Analizirani dostupni priručnici o osiguravanju kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu te University of Edinburgh te identificirana ključna područja Priručnika.
17. Izrađen Priručnik o osiguravanju kvalitete na ERF-u (3. godina projekta).
18. Recenzija Priručnika od strane partnera (Šumarski fakultet).
19. Priručnik o osiguravanju sustava kvalitete na ERF-u prihvaćen na Fakultetskom vijeću ERF-a.
20. Tiskan Priručnik o osiguravanju sustava kvalitete u 100 primjeraka.
21. Priručnik o osiguravanju sustava kvalitete ERF-a odstupan online na mrežnim stranicama ERF-a.
22. Održan Okrugli stol „Sustav za osiguranje kvalitete na ERF-u: postignuto i izazovi za budućnost“ sa zaposlenicima ERF-a (N=80 članova nastavnog i nenastavnog osoblja) i predstavnicima partnerskih institucija uključenih u Element 3 (3. godina).
23. Zaključci Okruglog stola objavljeni na mrežnoj stranici ERF-a.

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST (sve 3 godine)

Planirane aktivnosti:

 1. Izrađen vizualni identitet projekta
 2. Izrađeni  promotivni materijali
 3. Izrađena mrežna stranica projekta
 4. Održana edukacija: Brandiranje, 20 polaznika.
 5. Održana edukacija: Zagovaranje u području logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije, 20 polaznika.
 6. Izrađena  platforma ERF-KLIK
 7. Izrađen novi promotivni film o ERF-u
 8. Održana završna konferencija projekta ERF-LOSPER