Nositelj projekta

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb
+385 1 2457 500
http://www.erf.unizg.hr/

Partneri

1. Hrvatsko logopedsko društvo (HLD)

Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Zagreb, Borongajska cesta 83f
+385 1 2457 000
http://www.hld.hr/

2. Hrvatska udruga socijalnih pedagoga (HUSP)

Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Zagreb, Borongajska cesta 83f
http://www.husp.hr/hr/

3. Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske

Varaždin, J. Križanića 33
+385 91 231 1629
www.savez-defektologa.hr

4. Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora

Zagreb, Nad Lipom 13/1
+385 91 4540 054
http://www.hker.hr/

5. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, Svetošimunska cesta 23
+385 1 2352 555
http://www.sumfak.unizg.hr/