Aktivnosti projekta
  • Izrada standarda za tri zanimanja: logoped, socijalni pedagog i edukacijski rehabilitator; određivanje ključnih poslova i kompetencija potrebnih za svako od triju zanimanja;
  • Izrada standarda četiriju kvalifikacija: magistra logopedije, magistra edukacijske rehabilitacije te prvostupnika i magistra socijalne pedagogije, na temelju prethodno izrađenih standarda zanimanja;
  • Izrada četiri studijska programa: programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija logopedije, programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija edukacijske rehabilitacije te programa preddiplomskog i diplomskog studija socijalne pedagogije, usklađenih sa standardima triju zanimanja i standardima kvalifikacija za ta zanimanja;
  • Provedba odabranih edukacija u svrhu jačanja kompetencija nastavnika ERF-a (Aktivno učenje i kritičko mišljenje, Govorništvo, Društveno korisno učenje, Metode poučavanja usmjerene na studente, Socijalno poduzetništvo), kao i studenata ERF-a i suradničkog Šumarskog fakulteta (Akademske vještine, Socijalno poduzetništvo, Poduzetničke vještine, Vještine upravljanja);
  • Aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete na ERF-u: informiranje nastavnog i nenastavnog osoblja o unaprjeđenju sustava kvalitete putem seminara, radionica (Povratna informacija studenata – prilika za razvoj sustava kvalitete; Nenastavno osoblje i sustav osiguranja kvalitete) te okruglog stola; izrada novog Pravilnika o osiguravanju kvalitete na ERF-u i Priručnika za njegovu provedbu u suradnji sa stručnjacima sa Šumarskog fakulteta;
  • Provedba radionica o brendiranju i zagovaranju, izrada novog promotivnog filma o ERF-u te izrada platforme ERF-klik u svrhu poboljšanja vidljivosti i prepoznatljivosti identiteta ERF-a i triju zanimanja za koja osposobljava.
admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply