KONTAKT

 

Prof.dr.sc. Sandra Bradarić-Jončić, voditeljica Projekta
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb
 sandra.bradaric-joncic@erf.hr
+385 1 2457 512

Prof.dr.sc. Mirjana Lenček, voditeljica radne skupine Logopedija
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb
mirjana.lencek@erf.hr
+385 1 2457 549

Doc.dr.sc. Gabrijela Ratkajec-Gašević, voditeljica radne skupine Socijalna pedagogija
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb
gabrijela.ratkajec.gasevic@erf.hr
+385 1 2457 586

Prof.dr.sc. Zrinjka Stančić, voditeljica radne skupine Edukacijska rehabilitacija
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb
zrinjka.stancic@erf.hr
+385 1 2457 524

Izv.prof.dr.sc. Ivana Borić, voditeljica radne skupine za unaprjeđenje kvalitete
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb
ivana.boric@erf.hr
+385 1 2457 438

 Ana Maria Mihinica, mag.act.soc, administratorica Projekta
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, 10000 Zagreb
ana.maria.mihinica@erf.hr
+385 1 2457 589