Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.

Izradu mrežne stranice financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O projektu

Projekt Unaprjeđenje kvalitete studija logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije ERF-LOSPER provodi se u okviru poziva Provedba hrvatskog kvalifikacijskog okvira na razini visokog obrazovanja, Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2014. – 2020. Novčano ga podupire Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

PROČITAJ VIŠE

CILJEVI PROJEKTA

Unaprijediti studijske programe

Unaprijediti studijske programe logopedije, socijalne pedagogije i edukacijske rehabilitacije usklađujući ih sa standardima zanimanja logopeda, socijalnog pedagoga i edukacijskog rehabilitatora te standardima kvalifikacija za ta zanimanja, izrađenih u suradnji s predstavnicima poslodavaca, alumnija i četiriju strukovnih udruga – partnera u projektu.

Unaprijediti nastavnu djelatnost

Jačanjem kompetencija nastavnika i studenata na ERF-u i partnerskoj instituciji Šumarskom fakultetu unaprijediti nastavnu djelatnost.

Unaprijediti sustav kvalitete

U suradnji sa stručnjacima sa Šumarskog fakulteta unaprijediti sustav kvalitete na ERF-u.

Poboljšati vidljivost i prepoznatljivost

Poboljšati vidljivost i prepoznatljivost identiteta ERF-a i triju zanimanja za koja osposobljava.

Aktivnosti projekta

  • Izrada standarda za tri zanimanja,
  • Izrada standarda triju kvalifikacija: magistra logopedije, magistra socijalne pedagogije i magistra edukacijske rehabilitacije, na temelju prethodno izrađenih standarda zanimanja,
  • Izrada tri studijska programa: programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija logopedije, programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija socijalne pedagogije te programa integriranog preddiplomskog i diplomskog studija edukacijske rehabilitacije, usklađenih sa standardima triju zanimanja i standardima kvalifikacija za ta zanimanja,
  • provedba odabranih edukacija u svrhu jačanja kompetencija nastavnika ERF-a kao i studenata ERF-a i  suradničkog Šumarskog fakulteta,
  • aktivnosti za unaprjeđenje sustava osiguranja kvalitete na ERF-u,
  • provedba radionica o brendiranju i identitetu ERF-a i triju zanimanja za koja osposobljava.
PROČITAJ VIŠE

Očekivani rezultati projekta

  • Podnesen zahtjev za upis standarda kvalifikacija magistra logopedije, magistra socijalne pedagogije te magistra edukacijske rehabilitacije  u Registar HKO-a;
  • Izrađeni nastavni planovi i programi integriranih preddiplomskih i diplomskih studija logopedije, studija socijalne pedagogije i studija edukacijske rehabilitacije;
PROČITAJ VIŠE

Korisni linkovi

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU www.strukturnifondovi.hr

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali www.esf.hr

Hrvatski kvalifikacijski okvir www.kvalifikacije.hr

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih www.asoo.hr

Ministarstvo znanosti i obrazovanja republike Hrvatske www.mzo.hr